Dokumenti

Back to top

Preuzimanja

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Statut CZSS Kutina

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto - socijalni radnik/ca (vrijedi od 02.09. do 10.09.2021. godine)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu - tablični oblik

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Financijski plan 2021-2023

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu - Tablični oblik

Plan i program rada CZSS Kutina za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Financijski izvještaj za period od 1. siječnja 2017. godine-31. prosinca 2017. godine

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - excel

Financijski izvještaj 01.01.2016.-31.12.2016

Plan nabave 2017 za CZSS Kutina

Plan za financiranje

Ust_043_11_2017

Ust_043_43_2017 

Financijski plan CZSS Kutina za 2016.

Pravilnik o radu CZSS Kutina

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac za izvještavanje za korisnika-dijete

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Etički kodeks Centra za socijalnu skrb Kutina

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Zahtjev za doplatak za pomoć i njegu

Zahtjev za priznavanje prava  na  jednokratnu naknadu

Zahtjev za osobnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

Zahtjev za priznavanje prava na privremeno uzdržavanje

Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu