OBAVIJEST O PROMJENI E- MAIL ADRESE

Back to top

Centar za socijalnu skrb Kutina ima novu e-mail adresu koja glasi: korisnik043@socskrb.hr

Adresa koja se je do sada koristila  korisnik043@mdomsp.hr biti će aktivna još do kraja ožujka 2021. godine. Ono što će biti poslano do 31.03.2021. godine na staru adresu biti će zaprimljeno sve i na novu e-mail adresu korisnik043@socskrb.hr