Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Back to top

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se odlukom Ujedinjenih naroda od 17.prosinca 1999. godine u znak sjećanja i poštovanja prema sestrama Mirabel, koje su ubijene zbog njihovih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu, te svim onim ženama koje su svoj rad posvetile borbi za prava i dostojanstvo svakog ljudskog bića. 

I ove godine CZSS Kutina u suradnji s PP Kutina obilježiti će Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama s ciljem osvještavanja i senzibiliziranja javnosti o činjenici da se nasilje ne događa nekome drugome, već da je prisutno u našoj blizini i svatko ga je dužan prijaviti. Žene i djeca su najčešće žrtve nasilja u obitelji, stoga je potrebno jačati odlučnost žena da proživljeno nasilje prijavljuju s ciljem da se buduće nasilje spriječi, a već počinjeno nasilje da se sankcionira. Na taj način se omogućava da dijete u obitelji ne uči negativne obrasce ponašanja i sprječava se širenje međugeneracijskog prijenosa nasilničkog ponašanja.