Obilježavanje međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Back to top

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se 03. prosinca od 1993. godine kada je Komisija za ljudska prava UN-a pozvala zemlje članice na obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Centar za socijalnu skrb Kutina kao javna ustanova skrbi o osjetljivim skupinama u društvu, a jedna od skupina su osobe s invaliditetom. Centar ne skrbi samo u zakonskim okvirima već i šire, raznim aktivnostima i partnerstvom na projektima čiji je cilj poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Sve mjerodavne institucije u RH, političari i svi građani imaju obvezu svaki dan korak po korak raditi na unapređenju života osoba s invaliditetom i njihovoj integraciji u društvu kao i uklanjanju prepreka za njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Razvijenost i demokracija svakog društva mjeri se odnosom prema osjetljivim skupinama, a jedna od njih su osobe s invaliditetom."

 

                                    "Ne idi ispred mene, možda te neću slijediti.

                                     Ne hodaj iza mene, možda te neću voditi.

                                     Hodaj pored mene i budi moj prijatelj."

                                                                                                      A. Camus